Hotel Sb Icaria a Tripadvisor

La teva opinió val més que mil paraules

A Tripadvisor s’està escrivint un llibre de visites amb cada experiència viscuda a l’Hotel SB Icaria. Si encara no ens has visitat, aquí trobaràs les opinions d’aquells que ja ho han fet.

Explica’ns la teva experiència Sb Icaria.

Som veraços i transparents en qualsevol àmbit, pel que, sigui quina sigui la teva experiència, valora-la i ajuda’ns a convertir-nos en escenari de màxim confort.